Megaaritmetik,maths Program,maths For Kids-candy candy

Arts-and-Entertainment MENTAL ARTMETK *lk etkisi saysal hafza arttrmas *kici etkisi mekansal dzen hafzasnda art *nc gelime genel matematiksel problemlerin ve mfredattaki dier konularn *zmnde olan gelime *Drdnc etkisi duygusal hafzada gelime *Beinci etkisi grselletirebilme *Altnc etkisi zaman y.iminde gelime SAYISAL HAFIZADA GELME Saysal hafzada gelime etkisi rencilere 3 basamakl ile 9 basamakl saylar sesli okutup hatrlanmas kontrol edilerek kantlanabilir.Abaks renen renciler ayn ya grubundaki abaks bilmeyen rencilerle kyaslandnda hafzalarnda ve basamak saylarn hatrlamada stnlk gstermilerdir.Bunun nedeni abaks rencilerinin saylar zihinlerindeki abaks formuna yerletirmeleri ve abaks metoduyla zihinden yapmalardr.Eer saylarn basamak says zihindeki abaksn basamak saylarn gemiyorsa saylar aklnda tutmak mmkndr.Abaks formunun hayalinin bir faydas ise rencilerin ezberledikleri saylar terstende kolayca syleyebiliyor olmalardr. Zihinsel hesaplamalarda kullanlan abaks tekniklerinin uygulanmasyla ezberleme grevinin gereklemesini salar. MEKANSAL DZEN HAFIZASINDAK ARTIA BALI OLARAK YKSEK NOTLAR ALMAK Abaksn ikinci etkisi mekansal dzen hafzasnda arttr Yaplan bir aratrmada karmak bir zemin zerinde rastgele duran kk siyah noktalar bulunduklar yerlerinden deitirmeleri istendi.Bu noktalar dikey ve yatay olan saylar 3 ile 5 aras olan karelerin arasndaki kesitlere rastgele yerletirildi.rencilere bu siyah noktalara birka saniye dikkatle bakmalar ve ardndan ayn resme tekrar siyah noktalar yerletirmeleri istenmiti.Sonu olarak abaks bilen renciler bilmeyen rencilere gre ok daha yksek baar elde etmilerdir.Noktalarn mekansal dzenlemesi,abaks zerindeki boncuklarn say deerleri ile ayn deildir.Bu nedenle abaks formunu hayal etmenin yararnn rencilerin mekansal dzeni kefetmede etkili olduunu syleyebiliriz. GENEL MATEMATK PROBLEMLERN ZMNDE OLAN GELME Abaks almasnn matematik problemleri zmndeki etkileri aadaki maddede kantlanmtr. 1) nc snf rencileri zerinde yaplan bir aratrmaya gre yaklak bir yldr abaks alan rencilerin abaks almam rencilerden belli matematik problemleri zerinde daha yksek notlar ald tespit edilmitir.Bu matematik problemleri tek basamakl saylarla toplama,tek basamakl saylarla arpma, birden fazla basamakl saylarla toplama ve karma,toplama ve karma ile ilgili yazl problemler,boluk doldurma problemleri(rnein: []-7=27 ilemi) ve benzeri ilemleri ierir.Abaks eitiminin balangcnda dahi kavramsal anlamay ieren problemlerin dndaki matematiksel problemleri zmedeki eitli etkilerden faydalanabilir. statiksel analizlere gre tek basmakl saylar toplama ilemlerinde abaks eitimi ok etkilidir.Tek basamakl saylarda doru ve hzl i,lem yapmak birden fazla basamakl ilemlerde daha iyi notlar almaya olanak salamtr.lerideki durumlarda da yazl problemlerde,boluk doldurmal ilemlerde daha baarl olunmutur.rencilerin basit ilemleri ok hzl yaptklar iin dier problemler zerinde dnebilmek iin daha ok zaman kaldn ve bu nedenle daha baarl oldularda tartlabilir. 2) Daha ileri sevilerde gelien abaks rencilerde,abaks bilmeyen rencilere gre ok daha etkili sonular gzlemlenmitir.Bu problemlerin iinde saylarn byklnn karlatrlmas(rnein: Be sayy sraya koyma; 0.42, 12, 3.75, 0.95, 10.01)saylarnn ngrlen seeneklerle hesaplanarak cevaplanmas ve yazl problemler bulunmaktadr.Ayrca grlen dier bir olumlu etkiside tamsay ve ondalklarla yaplan ilemlerin dnda kesirlerle ilgili ilemler ve zellikle st dzey dnme becerisi gerektiren problemlerin zmnde grlmektedir. Abaks eitiminde kesirli ilemler bulunmaktadr fakat kesirleri zerken abaksn dolayl etkisi kullanlabilir.Abaks bilen renciler kesirleri ondalk sisteme evirmeyi kefederek,kesirli ilemleri zmeyi baarmlardr. Problemleri en iyi bildikleri ve ondalklar forma evirerek problemleri zmlerdir. 3) Yukarda vurguland gibi abaks bilenler,eitli matematik problemleriyle karlatklarnda abaks hesaplama bilgilerini kullanarak ilemleri zme eilimine sahiptirler.Bu eilim abaks rencilerine hesaba dayal deerlendirme ieren problemler verildiinde de gzlemlenmitir.Bu tarz problemlerin zmnde abaks bilen bir ok renci tm problemleri ilk bitirenler olarak cevaptaki en geni basamakl rakam bulmulardr. About the Author: 相关的主题文章: